Soedinitel-obzhimnoy-16

Соединитель обжимной

Соединитель обжимной  вн. р. 16 х 1/2″

Соединитель обжимной  вн. р. 16 х 3/4″

Соединитель обжимной  нар. р. 16 х 1/2″

Соединитель обжимной  нар. р. 16 х 3/4″