Ugolnik-obzhimnoy-16

Угольник обжимной

Угольник  обжимной  вн. р. 16 х 1/2″

Угольник  обжимной  вн. р. 16 х 3/4″

Угольник  обжимной  нар. р. 16 х 1/2″

Угольник  обжимной  нар. р. 16 х 3/4″

Угольник  обжимной  нар. р. 20 х 1/2″